De doelen voor het kinderboekenmuseum

De doelen van de Stichting Behoud Boeken  … voor het kinderboekenmuseum “wowkinderboeken”

De doelen van het op te richten kinderboekenmuseum zijn:

 1. Conserveren van de bestaande collectie;

Dit is een bewaar-, behoud- en conserveerfunctie. Dat betekent dat de boeken en andere materialen onder gunstige condities bewaard dienen te worden qua ruimte, plaatsing, relatieve luchtvochtigheid en temperatuur. Voor sommige boeken zal dat betekenen dat ze door een boekbinder hersteld moeten worden.

 

 1. Exposeren van deelcollecties;

Dit betreft exposeren naar onderwerp (bijv. Hector Malot of Guus Kuijer) of thema (bijv. familie of discriminatie). Natuurlijk kunnen onderwerp en thema gecombineerd worden (bijv. Heidi en opa en oma). Tentoonstellen kan zowel binnen als buiten de plaats waar de collectie zich bevindt, dus in of buiten het museum. Ook exposeren van materialen van buiten het museum behoort tot de mogelijkheden.

  

 1. Toegankelijk maken van de collectie voor studiedoeleinden;

Dat kan zijn voor wetenschappelijk onderzoek als voor scripties van Pedacs of andere universitaire en/of HBO-doeleinden. Dat houdt in dat de materialen of voorwerpen van het museum op verschillende niveaus gebruikt kunnen worden.

  

 1. Open opzoekfunctie in een leeszaal

Dit betekent het toegankelijk en bereikbaar maken van de collectie voor in- of nazien in een leeszaal.

 

 1. Op peil houden van de verzameling

Uitbreiden, dus op peil houden van de verzameling blijft nodig. Een stilstaande collectie is een dode collectie. Hierbij kan gekozen worden voor selectieve aanschaf d.w.z. actualiseren en zo mogelijk verdiepen van de verzameling waarbij gekozen kan worden voor één of meer deelverzamelingen of onderwerpen.

   

 1. Schrijversactiviteiten;

Hiermee wordt bedoeld om kinderboekenschrijvers en – illustratoren uitnodigen en laten voorlezen, vertellen, uitleggen, handtekeningen zetten etc. 

 

 1. Lezersactiviteiten;

Voorlezen, vertellen, discussiëren, kijkdozen maken, kwartetten maken en spelen, poppenkast spelen en kijken, tekenen, knippen en plakken van werkbladen, dramatisch spel. Alle kinderactiviteiten die mogelijk zijn en samenhang vertgonen met kinderboeken in de ruimste zin. In de publicaties ‘Talen naar spel’, ‘Om het gedicht’ en de leesbevorderingslessen in de leesmethode ‘Wie dit leest’, alle van de hand van Jos van de Wouw is een honderdtal boekpromotieactiviteiten te vinden.

   

 1. Interactieve verwerkingsvormen;

Dit betreft het beluisteren van luisterboeken, verfilmde boeken op schermen bekijken, gefilmde interviews bekijken. Alle vormen moeten op de een of andere manier met kinderboeken, -schrijvers, -illustratoren of thema’s te maken hebben. Maar ook nog te ontwikkelen echt interactieve programma’s voor computer, i-pad of mobiele telefoon horen hierbij.

 1. Catalogiseren van boeken op thema’s en onderwerpen;

10 Het ontwikkelen en/of bedenken van leesmethodes voor de basisschool en leermaterialen;

 

Samenvattend:

Het museum ofwel boekenthuis zie ik als:

 • Een expositiecentrum;
 • Een kennis- en expertisecentrum;
 • Een activiteitencentrum

Dit doelenoverzicht is geschreven door Jos van de Wouw op 14 oktober 2018.