Financien

Het financieel toezicht op de Stichting wordt uitgevoerd door Smolenaers Accountants te Weert.
Mocht U interesse hebben in de cijfers dan kunt U contact opnemen met dhr. Jos van de Wouw.