Gedichten in de klas

“Wij kiezen niet voor een aanpak waarin kinderen aan de hand van vragen leren gedichten te analyseren op grond van stijlfiguren, klankpatronen, metrische elementen, vers oren  enzovoorts; al willen we niet bestrijden dat hier interessante aanknopingspunten aan vastItten; in een vervolgstudies  zijn elementen van deE aanpak zeker goed bruikbaar. Wij Lees meer…

Spelen met woorden

“PoeZie speelt met de vaste taalregels. Het normale gebruik van de taal wordt omgegooid, de dichter speelt met cliche’s, met de regels van de spraakkunst. Hij maakt nieuwe woorden en merkwaardige combinaties, haalt vaste zinswendingen overhoop. Hij maakt opzettelijk fouten om de aandacht te trekken, of op iets anders te Lees meer…

Kindergedichten op muziek

JvdW: Zover als we kunnen teruggaan in onze cultuur, is er door kinderen gezongen. afgezien van kinderrijmpjes en bakerliedjes is daar niet veel van overgeleverd. Sommige  van onze bekendste liederen gaan terug tot de middeleeuwen, met name zijn er oude kerstliederen die door kinderen in de kersttijd graag gezongen worden Lees meer…