Dialect uit Weerterland

Met Bezêj

Kerstvertellingen uit het Weerterland. Over Kerstmis zijn al talloos veel verhalen geschreven. MaaR nog geen verhalen die een link hebben met het Weerterland. Jos van de Wouw bedacht daarom samen met Wel Kluskens enkele Nederweerter Kerstvertellingen en gaf ze uit in een boek. ‘Kerstmis is voor de meeste mensen een feest van samen eten en drinken. Van liedjes zingen en leuke plaatjes bekijken van Santa Claus met zijn rendier. Maar Kerstmis is veel meer. Bij Kerstmis gaat het ook om bezinning. En om eenzaamheid’, vindt Nederweertenaar Jos van de Wouw (67). die twee tegengestelde kanten van het kerstverhaal sneeuwen echter tegenwoordig vaak onder door de toenemende veramerikaniserend van het feest, zegt hij. Om tegen die ontwikkeling een dam op te werpen, heeft hij het idee opgepakt om Kerstverhalen te bedenken, waarin die twee elementen juist wel worden belicht. ‘Het is namelijk niet allemaal rozengeur en maneschijn rond Kerstmis,’ legt hij uit. ‘Het is ook een tijd vol eenzaamheid. een tijd ook waarin ouderen heel vaak aan hun lot worden overgelaten, omdat de kinderen geen tijd hebben voor een kort bezoekje.’ Van de Wouw, oud-docent didactiek aan een pabo, legde zijn idee een paar maanden geleden voor aan dorpsgenoten Wel Kluskens en oud-collega Horst Schrooten. “En met hun drieën kwamen ze tot de conclusie dat de Kerstvertellingen iets te maken moesten hebben met het Weerterland. ‘We ontdekten dat er helemaal nog geen kerstvertellingen bestaan die met onze regio te maken hebben. En zo zijn we op het idee gekomen om rond de ze en thema’s in het kerstverhaal evenveel vertellingen te bedenken die zich in Nederweert en omgeving afspelen.’

Van de Wouw en Schrooten bedachten de verhalen rond de thema’s stal, klok, kroon, engel, kerstboom, ster en kaars. En samen met Wel Kluskens schreef en componeerde Van de Wouw in het Weertlands dialect zeven kerstliederen. Dorpsgenoot Anton Verhoeven zorgde voor de illustraties. ‘bij elke vertelling hebben we een fragment uit het kerstverhaal zoals dat in de bijbel staat. Samen vormen die fragmenten het hele kerstverhaal. De vertellingen zijn in het Nederlands geschreven. Maar de teksten bij de liedjes zijn zowel in het dialect als in het Nederlands’, licht Van de Wouw toe. ‘In de meeste boeken staat vermeld dat namen en gebeurtenissen zijn gefingeerd en helemaal niets met de werkelijkheid te maken hebben. In onze vertellingen gaat het wel om bestaande personen en hebben we alleen de gebeurtenissen uit onze duim gezogen’, lacht hij. als voorbeeld noemt hij de verbouwing van de St.Lambertusskerk in Nederweert een paar jaar geleden. rond die verbouwing verzonnen Van de Wouw en Schrooten een spannend verhaal. Waarin de pastoor en andere dorpsgenoten met naam en toenaam worden genoemd. De verhalen en liederen zijn gebundeld onder de titel ‘Van herders en koningen’. Van de Wouw heeft ze op eigen kosten in een oplage van duizend exemplaren laten drukken. En de verkoop bij de boekhandels in Weert en Nederweert loopt al aardig. ‘Er zijn al enkele honderden boeken verkocht,’ zegt hij trots. ‘Ik heb al heel wat enthousiaste reacties gekregen.’ Maar, meer nog dan om de verkoop, gaat het hem om de bijdrage die hij samen met Schrooten en Kluskens heeft geleverd aan het Weertlands dialect.m’Als je wilt dat de cultuur van een streek blijft bestaan, Manet er een basis voor zijn. Met dit boek proberen wij een basis te leggen waarop anderen straks kunnen voortborduren,’ legt hij uit.”

(Bert Hammes/Kerstvertellingen uit het Weerterland. Dagblad de Limburger, 25 november 2005.)

.