Een Kinderboekenmuseum in Nederweert

De initiatiefnemer van de collectie, Jos van de Wouw, is een rasechte Nederweertenaar. Hij is met verzamelen gestart vanaf zijn jonge(re) jaren toen hij docent literatuur was aan Havo en OVO (Opleiding Voor Onderwijzers) bij de Pedagogische Academie (vroegere Kweekschool) in Venlo.

Hij was van mening dat toekomstige leraren van het basisonderwijs minstens een basiskennis zouden moeten hebben van kinderliteratuur en van kinderboeken, wegens de pedagogische en didactische waarde ervan. In 1969 deed Jos van de Wouw daarom een voorstel aan de commissie van Neerlandici om kinderboeken te gebruiken in de lessen. Omdat de Pedac daar niet over beschikte, begon hij zelf met de aanleg van een collectie. Hij is daar tot op de dag van vandaag mee bezig.

Gaandeweg werd zijn interesse groter naar de oorsprong en de ontwikkeling van het kinderboek tot het moderne kinderboek, omdat de verhalen, gedichten, versjes en strips voor de ontwikkeling van kinderen interessant en relevant zijn. De collectie kinderboeken kreeg serieus vorm toen de verzamelaar de hand kon leggen op een veilingkavel van 500 kinderboeken van Joodse kinderen uit de veertiger jaren van de vorige eeuw.

67