Karel Eykman (1936)

met ‘Woord voor woord’ (1966), een publicatie die groeit uit de gelijknamige televisieserie, start een nieuwe Bijbeltraditie. Mies Bouhuys schrijft de teksten voor de eerste uitgave; Bert Bouman verzorgt de illustraties. Jeugdpredikant Karle Eykman volgt Bouhuys op. Het tweedelige ‘Woord voor Woord’ uit 1976 is van zijn hand. Eykman ontdoet de verhalen van hun ‘geur van heiligheid’ en zoomt in op de essentie: ‘God kiest voor de kleine.’ zijn geseculariseerde Kinderbijbels is erg geschikt voor ouders die nog weinig kerkelijke bindingen hebben, maar die hun kinderen toch graag met de Bijbelverhalen vertrouwd willen maken. als lid van het Schrijverscollectief hanteert Eykman een heldere, directe taal. In 2011 verschijnt van hem ‘Jezus van mens tot mens’, een jeugdroman waarin hij Jezus voorstelt als een man met een missie en een mens van vlees en bloed, die voor de zwakken kiest; die angst en verdriet kent, maar zich gesterkt weet door zijn bijzondere band met God.” (Rita GhesquiereGhesquiere e.a./Een land van waan en wijs. Geschiedenis van de Nederlandse jeugdliteratuur. Amsterdam, uitgeverij Atlas Contact, 2014, blz. 76.)