Sinterklaas

“Zowel Wodan als de heilige Nicolaas en Sinterklaas worden in verband gebracht met boeken. wodan zou de runen (Oudgermaanse lettertekens) en de dichtkunst uitgevonden hebben. Ook Nicalaas als opvolger van Wodan, wordt daarom met een boek uitgebeeld, een evangelieverkondiging. Een bisschop heeft immers tevens de taak de Bijbel uit te leggen. En zoals in de Bijbel de waarheid over de mensheid opgetekend is, staat de waarheid ook in het grote boek van Sinterklaas. Het boek heeft de functie van geheugen gekregen: alle goede en slechte daden van de kinderen staan erin opgetekend. Het grote boek Van Sinterklaas vertegenwoordigt in feite niets anders dan de stem van het eigen geweten. Het is vergelijkbaar met de stem van God, die je,net als de stem van je geweten, nooit met rust laat, waar je ook bent en wat je jezelf ook probeert wijs te maken. Een mens kan en hoeft uiteindelijk alleen maar te gehoorzamen aan zijn eigen geweten en om die reden is het belangrijk dat elk mens, ieder kind, een innerlk sturend geweten ontwikkelt. Dit geweten dient in uiterste instantie als leidraad voor zijn gedrag en zorgt ervoor dat hij zich niet hoeft te laten intimideren, bedreigen of leiden door allerlei stemmen van buitenaf.”

(Marie-José Wouters/Sinterklaas Lexikcon.Haarlem, uitgeverij Becht, 2e druk, 2009, blz.40.)