Spaghetti van Menetti

JvdW: Met het uitgeven van het schitterende boek ‘Spaghetti van Menetti’ van Kees Leibbrandt met de nagenoeg volmaakte tekeningen van Carl Hollander is iets merkwaardigs aan de hand. Laat ik vooropstellen dat uit de voorgaande kwalificaties al blijkt dat ik een liefhebber van dit boek ben; dat is juist, want ik vind dat met name in de zestiger jaren van de vorige eeuw geen Nederlands kinderboek zo verrassend is door de zeldzame combinatie van originele inhoud en voortreffelijke tekeningen. Nu ben ik al een liefhebber van de tekeningen van Carl Hollander; hij vertegenwoordigt voor mij de top van kinderboekillustraties in de tweede helft van de vorige eeuw en Kees Leibbrandt, die ik verder niet kan beoordelen omdat er buitende dit. Oek maar een verhaal van hem bekend is, toont zich hier een waar verteller van een boeiend verhaal. als jet het erkennen van kwaliteit als een vooroordeel ziet, kan men mij bij de beoordeling van dit boek van behept met vooroordelen beschuldigen. Het merkwaardige met het uitgeven van dit boek is, dat de eerste uitgave van dit verhaal voor mij meteen de beste is. Het verscheen in 1964 bij de Arbeiderspers in een vrij groot formaat, ruim 26 hoog bij ruim 18 cm breed, met kleur- en zwart-wit-illustraties. Van de 6 verschillende edities in mijn collecties lijken nummer 2, uit 1977 bij uitgeverij Kosmos en 6, bij uitgeverij Ploegsma in 2008, nog het meest op de eerste druk. Bij 6 ontbreken drie tekeningen in zwart-wit.  Voor de Kosmos-uitgave heeft Carl Hollander klaarblijkelijk nieuwe tekeningen gemaakt, die gebaseerd zijn op de oorspronkelijke. De drie resterende edities zijn zonder de liefde voor verhaal en tekeningen, die nummer 1, 2 en 6 kenmerken, gemaakt. Nummer 3, 4 en 5 zijn alle drie uitsluitend zwart-wit, op kleiner formaat en met de tekeningen uit 1977 gedrukt. Gelukkig heeft uitgeverij Ploegsma de oorspronkelijke draad weer opgenomen en de tekeningen uit 1964 gebruikt. Bovendien heeft de schrijver Rindert Kromhout, die al eerder zijn liefde voor dit boek kenbaar had gemaakt, een nawoord bij deE uitgave geschreven. Ik kan iedereen het lezen van dit boek aanraden, zeker ouders met schoolgaande kinderen. Voor hen een fantastisch voorleesboek!