Over kinderboekencollecties

 

“Diverse wetenschappelijke instellingen en universiteitsbibliotheken hebben in hun collectie kinderboeken opgenomen, Omdat de uitgaven voor kinderen meestal slechts een beperkt onderdeel van de totale collectie vormen en ze ook niet altijd als kinderboekencollectie bewaard worden en gerubriceerd zijn, worden ze hier niet apart genoemd.  Enigszins bezijden de context van dit artikel staat de bibliotheek van de Koninklijke Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels (Singel 425, 1012 WP Amsterdam, tel. 020-525056). Gezien het vele materiaal uit uitgeversarchieven dat hier aanwezig is (hoewel slechts ten dele ontsloten), kan deze instelling een waardevolle bron zijn voor een ieder die op zoek is naar achtergrondinformatie over kinderboeken.” (Janneke van der Veer/Oude kinderboeken in de wetenschappelijke bibliotheek. Boekenpost, jrg. 6, nr. 38, nov./dec. 1998, blz. 21.)